Mặt nạ phòng độc 3M 6200

 Mặt nạ phòng độc 3M 6200

Thông số chi tiết về Mặt nạ phòng độc 3M 6200

Kích cỡ: 6100 size S, 6200 size M

Sản xuất: 3M Ba Lan

Quy chuẩn: 1 cái/túi, 24 cái/ thùng

Tiêu chuẩn: EN 140:1998

Mặt nạ nửa mặt 3M 6200

0898 917 808