Hiển thị 1–12 của 98 kết quả

MÁY BỘ ĐÀM

– Model/PN: AZH02JDC9JA2AN.

– Part Acu: AZH02JDC9JA2AN-4118.

– Công suất hoạt động: 1W đến 5W.

– Số kênh liên lạc: 16 kênh.

– Độ rộng kênh: 12.5/25Khz.

– Dải tần số: 136-174 Mhz.

– Máy gồm:

+ Thân máy Motorola P6600.

+ Pin Lithium Ion 7,4V dung lượng 1650mAh.

+ Bộ sạc bàn kèm adaptor.

+ Anten, bát đeo, phụ kiện và tài liệu.

– Model/PN: AZH02JDC9JA2AN.

– Part Acu: AZH02JDC9JA2AN-4118.

– Công suất hoạt động: 1W đến 5W.

– Số kênh liên lạc: 16 kênh.

– Độ rộng kênh: 12.5/25Khz.

– Dải tần số: 136-174 Mhz.

– Máy gồm:

+ Thân máy Motorola P6600.

+ Pin Lithium Ion 7,4V dung lượng 1650mAh.

+ Bộ sạc bàn kèm adaptor.

+ Anten, bát đeo, phụ kiện và tài liệu.

Máy bộ đàm cầm tay Motorola XiR P6600 VHF (XIR P6600-V)

– Model/PN: AZH02JDC9JA2AN.

– Part Acu: AZH02JDC9JA2AN-4118.

– Công suất hoạt động: 1W đến 5W.

– Số kênh liên lạc: 16 kênh.

– Độ rộng kênh: 12.5/25Khz.

– Dải tần số: 136-174 Mhz.

– Máy gồm:

+ Thân máy Motorola P6600.

+ Pin Lithium Ion 7,4V dung lượng 1650mAh.

+ Bộ sạc bàn kèm adaptor.

+ Anten, bát đeo, phụ kiện và tài liệu.

0898 917 808