Mặt nạ phòng độc 3M 3200

Mặt nạ phòng độc 3M 3200

Thông tin chi tiết Mặt nạ phòng độc 3M 3200

Mặt nạ nửa mặt 3M 3200

01 Mặt nạ nửa mặt 3M 3200 (size vừa) hoặc 3100 (size nhỏ)

01 Phin lọc 3301K-100 ( Mua thêm)

Mặt nạ: 3M Trung Quốc

Phin lọc: 3M Singapore

0898 917 808