Xà beng cứu hỏa

375.000 

Xà beng cứu hỏa

Thông tin tham khảo về Xà beng cứu hỏa 1m

Xà beng pccc  (thông tư 150/2020 ngày 31/12/2020)

Model: AT-1.0M-XABENG

Nhà sản xuất: Việt Nam

Cung cấp kèm theo giấy xuất xưởng

Một đầu nhọn, một đầu dẹt

Dài: 1m

0898 917 808