Trang phục chữa cháy

875.000 

Trang phục chữa cháy

Thông tin tham khảo về Trang phục chữa cháy

Trọn bộ quần áo chữa cháy cho lực lượng tại chỗ bao gồm:

Quần áo, mũ, ủng, găng tay, khẩu trang

Hàng luôn sẵn tại Anh Thư

0898 917 808