Sóng nhựa hở 2T5

112.000 

Sóng nhựa hở 2T5

Sóng nhựa hở 2T5

Đơn vị :  Cái

Kích thước: 60,9 x 42,4 x 25

Qui cách: 1 Cái/ Kiện

Nguyên liệu: 100% nguyên liệu nhựa HDPE

Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá, Vàng

0898 917 808