Máy chấm công khuôn mặt 8000

4.500.000 

Máy chấm công khuôn mặt 8000

Dung lượng bộ nhớ: 3000 vân tay + 3000 Thẻ

Khuôn mặt : 1500

Dung lượng chấm công: 200.000 lần

0898 917 808