Mặt nạ phòng độc thoát hiểm

Mặt nạ phòng độc thoát hiểm

Thông tin tham khảo về Mặt nạ phòng độc thoát hiểm

Thời gian phòng hộ: 40 phút

Khả năng lọc khí hít vào: 95L/phút nhỏ hơn 800pa

Khả năng lọc khí tthở ra:  95L/phút nhỏ hơn 300pa

Hệ số thấm dầu: nhỏ hơn 5%

Trọng lượng 700g

Nồng độ các bon phòng hộ: 0~1.0%

0898 917 808