Mặt nạ phòng độc QCVN 10:2012

Mặt nạ phòng độc QCVN 10:2012

Thông tin tham khảo về Mặt nạ phòng độc QCVN 10:2012

Cấp kèm giấy Kiểm định hợp quy có mã QR để công an PCCC và khách hàng dùng zalo có thể quét được giấy tờ online.

Dự án số lướng lớn cho công trình: cấp đủ CO, CQ, hợp quy, tờ khai hải quan, vận đơn bill of lading

Đạt tiêu chuẩn QCVN 10:2012/BLĐTBXH thể hiện trên vỏ hộp số giấy chứng nhận và tem kiểm định.

Vật liệu phần đầu: Aramid định lượng 150g/m2 phủ nhôm chịu nhiệt chống cháy.

0898 917 808