Giày bảo vệ cao cổ cột dây

450.000 

Giày bảo vệ cao cổ cột dây

Giày bảo vệ cao cổ có cột dây chất da simili dành cho bảo vệ vệ sỹ

Size : 39, 40, 41, 42, 43, 44

Da Simili

0898 917 808