Bình chữa cháy xe đẩy 35kg có kiểm định

Bình chữa cháy xe đẩy 35kg có kiểm định

Thông số chi tiết về Bình chữa cháy xe đẩy 35kg có kiểm định

Công suất chữa cháy: 6A.144B.C

Sức chứa: 35±0.5 kg

Thời gian phun tiêu chuẩn: ≥ 25s

Hợp chất chữa cháy bột ABC

Phạm vi phun: ≥ 4m

Nhiệt độ hoạt động tốt nhất : 20- 55 ºC

Áp suất vận hành: 1.5Mpa

Thử nghiệm qua nước: 2.5Mpa

Trọng lượng tổng : ~ 56kg

Trọng lượng bột chữa cháy : 35kg

0898 917 808